דואר ישראל בני ברק שעות פתיחה

מועדי פתיחה של חנויות דואר ישראל ב בני ברק

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 503, רח\' בן גוריון 11 מגדלי ויטה
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' בן גוריון 11 מגדלי ויטה

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 528, רח הרב קוק 1 פינת רבי עקיבא
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח הרב קוק 1 פינת רבי עקיבא

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 507, רח\' דמשק אליעזר 10
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' דמשק אליעזר 10

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 511, רח\' כהנמן 103 יבואני רכב
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' כהנמן 103 יבואני רכב

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 509, רח\' זוננפלד 3 שכונת רמת אלחנן
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' זוננפלד 3 שכונת רמת אלחנן

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 532, רח\' אבוחצירא 9 שכ\' פרדס כץ
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' אבוחצירא 9 שכ\' פרדס כץ

דואר ישראל שעות פתיחה, רשות הדואר בני ברק מספר היכר: 677, רח\' בר אילן 24 שכון ה\'
סגור

סניף דואר ישראל ב בני ברק, רח\' בר אילן 24 שכון ה\'